Ledelse

Thomas Stormo

Litt om meg som Daglig Leder i Eiker Trevare AS.

Jeg velger å titulere meg som Daglig Tjener selv om jeg på papiret er Daglig Leder, da jeg ønsker å ha mine medarbeidere opp og frem samt at jeg må yte de tjenester og imøtekomme de behov de har for å prestere. Jeg er sikker på at jeg må jobbe for mine ansatte for å kunne lede an ut i markedet, og utvikle vekst i selskapet.

 

Mine fokus punkter som leder:

  • Jeg er IKKE en sjef, men heller en leder og tjener
  • Stole på mine kollegaer, og støtte opp under deres roller
  • Alle har forskjellige utgangspunkt, men la oss nå ett felles mål som et team