Sosialt entreprenørskap

Inkludering i arbeidslivet

Vi i Eiker Trevare ønsker å ta vår del i samfunnsoppgaven rundt inkludering i arbeidslivet. Dette gjør vi ved å satse på sosialt entreprenørskap som våre modell og grunnstein ved ansettelser og videre utvikling. 

Målet er å inkludere mennesker med sine utfordringer i vår bedrift, ved å tilby tilpasninger og justerte oppgaver, etter den ansattes forutsetninger.