Tjenester

Tjenester vi tilbyr:

  • Hjemmebesøk for idéutvikling
  • Rådgivning innen alternativer til tre,
    eller kombinasjoner mellom tre og alternative materialer
  • Transport / fjerning av erstattede produkter i deres hjem
  • Riving av eksisterende produkter i deres hjem