Rehabilitering av Tingstua i Hokksund

Publisert av Thomas Stormo

Publisert av Thomas Stormo

Eiker Trevare AS

TEKST SOM MÅ ENDRES:

Tingstua er en bygning som ligger i Storgata i Hokksund, med adresse Storgata 43-45. Den er oppført på ei tomt som den nyopprettede Egers Commune kjøpte av Peder Larsen for 200 spesidaler høsten 1838. Eiendommen fikk betegnelsen Hus no.32 i Haugsund, og her ble det oppført en to-etasjes trebygning som skulle fungere som møte-og administrasjonslokale for kommunen. Kostnadene ble 1500 spesidaler, som var 600 daler mer enn budsjettet. Bygningen sto ferdig høsten 1840 og ble tatt i bruk som fast møtelokale for kommunestyret og formannskapet, samtidig som den ble leid ut til staten som rettslokale for herredsretten i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Året etter, i 1841, etablerte og den nystartede Egers sparebank seg i bygningen. Tingstua fungerte som bank-og kommunelokale fram til 1916, da kommunen og banken gikk sammen om å bygge et nytt bank-og kommunelokale for Øvre Eiker i nærheten av Hokksund stasjon. Denne beslutningen var et viktig ledd i flyttingen av sentrum fra Gamle-Hokksund til Stasjonsgata på motsatt side av Drammenselva.

Tingstua ble fortsatt i mange år brukt som rettslokale, inntil det ble bygd en egen rettssal som tilbygg ved Sorenskrivergården. Etter krigen fikk kommunen behov for Tingstua på nytt, etter hvert som kommuneadministrasjonen og alle etater ikke lenger fikk plass i det nye bank-og kommunelokalet.

Flyfoto av Gamle-Hokksund med Tingstua på begynnelsen av 1960-tallet.

Da det nye Øvre Eiker Rådhus sto ferdig i 1972, hadde heller ikke kommunen lenger behov for Tingstua til sin egen virksomhet. Bygningen har vært leid ut til forskjellige formål, og de siste årene har det etablert seg et kunstnermiljø på Tingstua, med kunstnere som Anne Pfeffer GjengedalEva Beate Laugerud (1973-), Margrethe Loe EldeKristin Ophus og Gunnlaug Moen Hembery. Her ligger også kulturkaféen Cecil’s Café.

Med sin høye alder og sentrale plass i kommunens historie, er Tingstua et sentralt element av den verneverdige bebyggelsen i Gamle-Hokksund og Dynge. Bortsett fra at inngangspartiet er fjernet og vinduene skiftet, framstår bygningen i omtrent samme skikkelse i dag som på de eldste fotografiene som finnes av den.

 

Kilder

Del saken:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest